Mer än 25 års erfarenhet

Carl von Bahr, grundare och ägare av Attentio Solutions AB.

Mitt namn är Carl von Bahr och jag är grundare och ägare av Attentio Solutions AB.

Sedan 1995 har vi varit verksamma som en externa inköpare vars mål är att hjälpa våra kunder att hitta attraktiva leverantörer vars produkter uppfyller kundens krav på pris, kvalité och leveransprecision. Genom åren har vi träffat hundratals leverantörer, allt från riktigt dåliga till utmärkta. Visst är det svårt att välja, kanske är den utmärkta ”over the top”. Utifrån våra kunders behov kan vi erbjuda en genväg till en leverantör som passar perfekt.

Vi är engagerade i hela processen, från leverantörsidentifiering till slutleverans av massproduktion. Vi erbjuder även lokal lagerhållning i Sverige för att möjliggöra mer regelbundna leveranser av mindre partier.

I mitten på 2014 fick vi en förfrågan från en av våra kunder som tillverkar hästboxar. De sökte ett alternativ till den ek de använt hittills. Eken stod inte emot det slitage som hästarna orsakade, samt att kunden av miljöskäl sökte ett annat alternativ. Att välja plastkomposit var inget alternativ då denna inte gav samma träkänsla som kunden sökte.

På marknaden fanns ett material där huvudbeståndsdelen var en processad bambu. Initiala tester visade att produkten inte klarade de krav som kunden ställde varken avseende mekaniska egenskaper eller utseende. Produkten var ändå så pass intressant att ett utvecklingsprojekt drogs igång för att öka produktens håll- och slitbarhet samt få fram en träkänsla. Genom flera utvecklingssteg i produktionsprocessen som bl.a. innebar förändring i bindemedlets sammansättning uppnåddes önskade egenskaper.

2017 togs kontakt med RISE (Research Institute of Sweden, tidigare Statens Provningsanstalt) där utförliga tester gjordes för att jämföra produkten med existerande material på marknaden. Utfallet var mycket positivt med resultat långt över förväntan. Ytterligare tester har utförts, se här, som än mer bevisar produktens egenskaper.

Produkten har sedan dess framgångsrikt introducerats till olika kundtyper med behov av ett material med dessa unika egenskaper.

Marine Bamboo är sedan 2020-12-04 ett registrerat varumärke.

Jag hoppas detta väcker intresse och vi ser fram emot att höra från er.

Vänliga hälsningar,
Carl von Bahr