Användningsområde

Marine Bamboo - för Dörr- och fönsterkarmar.

Dörrar och fönster slits hårt och man vill helst ha så lång tid som möjligt mellan renovering och underhåll. Speciellt på västkusten sliter väder- och vind extra hårt och det är därför en stor fördel att välja dörr- och fönsterprodukter förstärkta med Marine Bamboo.

Olika typer av utomhusmöbler såsom parkbänkar, lekplatser, utegym osv slits ofta hårt och skapar stora löpande underhållskostnader för kommuner och privata bolag. Att använda Marine Bamboo i denna typ av applikationer är ett sätt att sänka dessa kostnader.

Marine Bamboo - för Utomhusmöbler.
Marine Bamboo - för Beläggning på bryggor, pontoner, mm.

Traditionellt används tryckimpregnerat virke, exotiskta träslag eller betong i marina applikationer. Inget av dessa är attraktiva materialval, utan då är Marine Bamboo mycket intressantare ur både miljömässig och estetisk synvinkel.

En av de mest aggressiva miljöer är hästboxar där hästen gärna biter och sparkar på väggar och på golvet finns en blandning av träflis, fukt, spillning och urin. Marine Bamboo står sig utmärkt emot i denna miljö och flertalet ridanläggningar använder idag detta material i sina hästboxar.

Marine Bamboo - för Hästboxar.
Marine Bamboo - för Staket.

Nerstuckna i jord kommer Marine Bamboo’s egenskaper till sin fulla rätt och är därför ytterst lämpligt som staket. Dess hårdhet förstärker ytterligare argumentet att använda Marine Bamboo som staketstolpar.