Hållbarhet

Minimal miljöpåverkan

Marine Bamboo har avsevärt lägre miljöpåverkan än dagens tillåtna alternativ för marin miljö såsom tryckimpregnerat trä, acetylering av trä samt marinbeständigt tropiskt trä.

Marine Bamboo är baserad på termiskt modifierad bambu och är en helt ogiftig produkt som får sin höga biologiska beständighet p g a helt andra egenskaper än tillsats av giftiga ämnen. Bambuskogar växer normalt på areal som inte lämpar sig för jordbruk och har, även utan gödning och besprutning, avsevärt högre biomassatillväxt per år och hektar än våra svenska skogar har. Konkurrerande material i form av naturligt marinbeständiga träslag (tex Azobé och Bankirai) växer långsamt i regnskogar och avverkas huvudsakligen genom skövling. Denna regnskogsskövling har en oerhört negativ påverkan på vår miljö och våra ekosystem till skillnad från bambu som råvara.

Marine Bamboo är en FSC®-certifierad produkt (License Code: FSC-C182810). Forest Stewardship Council® (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Det är också värt att notera att det tar 4-5 år till en bambu-planta är redo för att skördas och då kan 90% av plantan användas. Motsvarande siffror för tropiskt trä är 40-100 års tillväxt, och utnyttjandegraden är endast 30%. Det bör också tilläggas att på den yta som ett tropiskt trä upptar är tillväxten (produktiviteten) av bambuplantan enorm avseende dels antalet plantor på samma yta och dels antalet färdiga plantor under 40-100år.

I områden där merparten av jordens befolkning bor, används ofta vanligt obeständigt trä tryckimpregnerat med biocider som sedan länge varit förbjudna att användas i Sverige av miljöskäl. Vad gäller FNs 17 hållbarhetsmål kommer ett val av Marine Bamboo, istället för produkter av konkurrerande materialval, leda till förbättring av 8 av dessa mål (Hälsa och välbefinnande, Rent vatten, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen, Hav och marina resurser samt slutligen Ekosystem och biologisk mångfald). Ingen av de övriga 10 hållbarhetsmålen förväntas heller att påverkas negativt av valet av Marine Bamboo.

Vy över bambuskog: Marine Bamboo har avsevärt lägre miljöpåverkan än dagens tillåtna alternativ för marin miljö.