Marine Bamboo - det nya framtidsmaterialet.

Det nya framtidsmaterialet

Marine Bamboo –
framtidsmaterialet för tuffa utemiljöer

Marine Bamboo är ett unikt material med exceptionell hårdhet vilket gör det extremt motståndskraftigt i utmanande miljöer. Basen är bambuplantan och flera års forsknings- och utvecklingsarbete har lett fram till den produktionsprocess som ger Marine Bamboo dess unika egenskaper. Produkten uppfyller kraven för högsta beständighetsklass för träslag enligt EN 350 (Durability class 1) vilket gör Marine Bamboo mycket tålig i kontakt med jord och vatten och dessutom bibehålls dess egenskaper året runt, oavsett temperatur och fuktighet. Produkten är därför ytterst lämplig för många applikationer i tuffa miljöer såsom till dörr- och fönsterkarmar, utomhusmöbler, parkbänkar, samt i marina miljöer som beläggning på bryggor, pontoner mm. Dess hårdhet gör materialet även lämpligt för produkter som utsätts för kraftigt slitage, t ex trösklar och golv.

Dörr- och fönsterkarmar: Marine Bamboo är framtidsmaterialet för tuffa utemiljöer.
Brygga vid sjö: Marine Bamboo är extremt hårt - inget svamp- eller mögelangrepp.

Extremt hårt –
inget svamp- eller mögelangrepp

I den speciella tillverkningsprocess som utvecklats för att producera Marine Bamboo pressas materialet ihop i en press med extremt högt tryck, 2700 ton. Det är bl.a. detta steg i produktionsprocessen som ger materialet dess hårdhet. Hårdheten gör att Marine Bamboo är speciellt lämplig för applikationer i utsatta miljöer där nedbrytning annars är ett stort problem t.ex. bryggor, pontoner, hästboxar, parkbänkar mm.

Minimal rörelse –
ingen risk för sprickbildning på målade ytor

Marine Bamboo har betydligt lägre fuktkvot än traditionella trämaterial (inkl exotiska träslag) och nästan obefintlig dimensionell rörelse i varierande väderlek (temperatur och luftfuktighet). Den minimala rörelsen gör Marine Bamboo lämplig för applikationer där man önskar beständighet, tex på målade dörr- och fönsterkarmar utan risk för sprickbildning och påföljande rötangrepp.

Fönsterkarm: Minimal rörelse - ingen risk för sprickbildning på målade ytor med Marine Bamboo.
Vy över bambuskog: Marine Bamboo är ett grönt material med  minimal miljöpåverkan.

Grönt material –
minimal miljöpåverkan

Marine Bamboo är en FSC®-certifierad produkt (License Code: FSC-C182810). Forest Stewardship Council® (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Marine Bamboo har minimal miljöpåverkan. Det tar 4-5 år till en bambu-planta är redo att skördas och då kan 90% av plantan användas. Motsvarande siffror för tropiskt trä är 40-100 års tillväxt, och utnyttjandegraden är endast 30%. Dessutom, på den yta som ett tropiskt trä upptar är tillväxten (produktiviteten) av bambuplantan enorm avseende dels antalet plantor på samma yta och dels antalet färdiga plantor under 40-100 år.